📸 گزارش تصویری

🎊 اردوی تفریحی

📍اردوگاه شهید باهنر

📌 ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

📱نشانی ما در اینستاگرام:

rahyaftegan_school

🔖نشانی ما در تلگرام:

https://t.me/rahyaftegan1376

🌐 نشانی وب سایت مدرسه ره یافتگان:

http://rahyafteganschool.com
#تابستانه
#تابستانه_ره_یافتگان
#مدرسه_ره_یافتگان