ویژه روز معلم

با توجه به شرایط سال تحصیلی امسال، ویژه برنامه‌ی متفاوتی برای معلمان عزیز مدرسه داشتیم که بعضی از اونها رو در زیر مشاهده می‌فرمایید.