درباره ما

مدرسه ره‌یافتگان در سال 1376 با توصیه و ترغیب عالم ربانی حضرت آیت‌الله خوشوقت (ره) تأسیس، و با حمایت‌های معنوی معظم‌له فعالیت آموزشی و فرهنگی خود را آغاز کرد. بر همین اساس و در جهت پرورش کودکان در محیطی معنوی و به دور از آسیب‌های اجتماعی، تربیتی و اخلاقی، خود را متعهد به پذیرش دانش‌آموزان خانواده‌های مذهبی نمود تا این مهم را هرچه بیشتر در شرایط و احوال امروز جامعه برای این نوآموزان فراهم آورد.

در این راستا برای تأمین مقاصد علمی - آموزشی با توجه به نظریه فراشناخت که هدف اساسی این نظریه مبتنی بر دو اصل است: 

اول: کمک به دانش‌آموزان برای اندیشیدن و پرورش مهارت فکر کردن.

دوم: پرورش مهارت انتقال یادگرفته‌ها در موقعیت‌های متعدد) و با توجه به ابعاد مختلف هوش کودکان در جهت بالندگی آنان برنامه‌ریزی گردید.

از آنجا که شخصیت بر اساس عوامل متعددی از جمله وراثت، محیط  و فرآیندهای روان‌شناختی شکل می‌گیرد، و با توجه به اینکه برای پرورش تفکر خلاق و مهارت اندیشیدن محیط اهمیت خاصی دارد، که ضرورت پرداختن به جنبه‌های گوناگون شخصیتی در یک محیط مناسب و غنی برای رشد و بالندگی اجتناب‌ناپذیر است، لذا برنامه‌ها با توجه به این اهداف به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است:

الف) تلاش در جهت القای سبک زندگی اسلامی - ایرانی:

1- ایجاد محیطی معنوی برای پرورش صحیح دانش‌آموزان در بعد اخلاقی

2- پرورش روحیه تعاون و همکاری (کمک به یکدیگر در فعالیت‌های آموزشی با تشکیل گروه‌های کلاسی)

3- پرورش روحیه گذشت و ایثار (از جمله برگزاری بازارچه خیریه برای کمک به نیازمندان)

4- ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در دانش‌آموزان (اغلب فعالیت‌های مدرسه با همیاری دانش‌آموزان اجرا می‌شود.)

5- توجه به تعالیم قرآنی و روایی (برگزاری مراسم مذهبی توسط دانش‌آموزان) و نماز جماعت (برای کلاس‌های چهارم، پنجم و ششم)

6- تعامل سازنده با والدین و تشکیل جلسات آموزش خانواده در جهت هماهنگی اولیاء و مربیان و رفع مشکلات دانش‌آموزان

ب) تلاش در جهت ایجاد اعتماد به نفس و تقویت خودباوری