آموزش خانواده

جلسات بصیرت خانواده بصورت ماهانه و با سخنرانی دکتر لاریجانی و یک سخنران مدعو برگزار می گردد